S.No Deptt. Name Total no of Schemes Amount Approved By HPC (In Cr) Cumulative Exp. Incurred (In Cr) Schemes (Above 25% Expenditure) Schemes (Below 25% Expenditure) Schemes Completed
1 S&O Wing, Jammu0401 16 44.58230 29.39000 6 7 3
2 S&O Wing, Kashmir0402 12 63.82730 44.06234 9 0 3
3 EM&RE Wing, Jammu0403 87 97.72073 55.90545 32 25 30
4 EM&RE Wing, Kashmir0404 39 77.24690 45.15044 33 5 1
5 Projecgt Wing, Jammu0405 0 0 0 0
6 Projecgt Wing, Kashmir 0406 1 0.47020 0.00000 0 1 0
7 Director, TT&IC, J&K0407 1 2.99500 0.00000 0 1 0
8 Jammu0501 1 61.90750 49.23334 1 0 0
9 Kashmir0502 1 56.92000 5.54454 1 0 0
10 ULB-Kashmir0701 22 108.26170 77.16109 16 2 4
11 JMC0702 18 58.44660 38.92060 3 0 15
12 UEED0703 5 105.14150 64.31346 5 0 0
13 LAWDA0704 1 15.85000 0.00000 0 1 0
14 SUIDA0705 0 0 0 0
15 ULB-Jammu0706 20 65.11310 34.30632 17 1 2
16 JK Housing Board0707 1 2.25000 1.37194 0 1 0
17 Horticulture Division, Kashmir2001 8 36.07800 22.96720 4 0 4
18 Horticulture Division, Jammu2002 2 7.78430 5.34654 2 0 0